План відповіді

  1. Особливості розвитку української культури.
  2. Розвиток освіти та дру­карства.
  3. Наукові знання, літе­ратура, усна народна творчість.
  4. Театр і музика.
  5. Архітектура і живопис.

Розвиток продуктивних сил України спричинив необхідність змін у науці, освіті, залучення широких верств суспільства в духовне та культурне життя. Молодь з України їхала здобувати технічну освіту до Москви й Петербурґа.
Початкову освіту, як раніше, одержували у школах що знаходились при церквах і монастирях. На початку 18  ст. Чернігові, Харкові Переяславі відкрилися нові заклади освіти — колегіуми.
Центром науки й освіти залишалася Києво- Могилянська академія. Її випускниками були вчені, як Ф. Прокопович, С. Яворський, Г. Полетика, Г. Сковорода та інші діячі науки й культури. Академія мала велику бібліотеку, що налічувала близько 12 тис. томів.
На кінець 18 ст. в Україні відкрилися і професійні школи: госпітальна школа в Єлисаветграді, штурманське училище в Миколаєві.
Зміни відбулися у видавничій справі: друкарство перейшло на цивільний шрифт, покращилося оформлення книжок. В КиєвіЄлисаветграді, Катеринославі, Харкові відкрилися друкарні, що використовували цивільний шрифт. Проте, книжки були дуже дорогі, купити їх могли тільки заможні люди.
На Правобережній Україні навчальні заклади, що належали братствам, занепадали, замість них відкривали католицькі й уніатські школи.
У Галичині, після проведеної австрійським урядом реформи освіти, виникли державні навчальні  установи з німецькою мовою навчання. Проте українських шкіл відкрито не було, хоча уряд і погодився на це.
Починають видаватися перші підручники з медицини, відкривалися аптеки.
У цей період практичної спрямованості набула математика.
Поширенню наукових знань сприяли зміни в економічному розвитку України.
Філософ і письменник Г. Сковорода зробив великий внесок у розвиток культури. Його перу належить поетичний збірник «Сад божественних пісень», «Байки харківські», а також ряд філософських трактатів. У своїх творах Г. Сковорода виступав проти соціальної несправедливості.
Розвивалася й історична наука. Козацькі літописи С. Величка «Літопис подій південно-західної Русі в XVIII ст.» і Г. Граб’янки про Визвольну війну українського народу й сьогодні є цінними джерелами вивчення історії України.
Українська література розвивалася під впливом гуманістичних ідей. Наприкінці XVIII ст. популярністю користувалася «Історія русів» невідомого автора. Відомими літераторами були І. Галятовський, Ф. Прокопович. 1798р. була вперше видана поема І. Котляревського «Енеїда» — перший твір нової української літератури, написаний народною мовою. Поступово в літературу проникає народна мова, формується сучасна літературна мова.
У творах усної народної творчості прославлялися ватажки селянських повстань — Максим Залізняк, Іван Гонта, Олекса Довбуш; оспівувалися героїчні сторінки історії народу українського.
Новою формою театрального мистецтва став балаган, який збирав глядачів на ярмарках. У п’єсах висміювалася сваволя поміщиків, оспівувалася волелюбність народу.
У XVIII ст. у поміщицьких маєтках виник кріпосний театр, де акторами були кріпаки.
1789 р. у Харкові виник перший в Україні постійний театр.
Підвищилась  майстерність композиторів, відомими стають імена М. Березовського, А, Веделя, Д. Бортнянського.?
У XVIII ст. сформувався оригінальний архітектурний стиль — бароко. ВУкраїні були зведені прекрасні палаци, адміністративні будинки й церкви.
У Києві працювали відомі російські архітектори І. Шедель, В. Растрел- лі, П. Нейолов. Відомі українські архітектори С. Ковнір і І. Григорович- Варський побудували чудові будинки в Києві, Василькові та інших містах. Серед пам’ятників архітектури, створених в цей період — Ми-колаївський собор у Ніжині, Церква Вознесіння в Переяславі, Адріїв- ська та ІІокровська церкви в Києві, Троїцький храм у Чернігові та ін.
Художники відтворювали на своїх полотнах сцени з життя, а також історичних персонажів. Видатними художниками того часу були Д.Левицький, В. Боровиковський, А. Лосенко.

Висновок. Культура України XVIII cm. зазнала помітних змін. Характерними рисами розвитку були розмаїтість форм культурного життя, підвищення ролі освіти, науки. Українська культура вбирала в себе кращі досягнення європейської культури.

Дати: 1789 р.— відкриття в Харкові першого постійно діючого театру; 1798 р.— вихід у світ «Енеїди» І. Котляревського.
Поняття, терміни, назви: культура, академія, театр-балаган.
Особистість в історії: Григорій Сковорода, Феофан Прокопович, Григорій Граб’янка, СамійлоВеличко, Іван Григорович-Барський.