План відповіді

  1. Цивільно-правові угоди і договори,
  2. Порядок укладення дого¬вору.
  3. Основні види договорів.
  4. Особливості Гукладення договорів неповнолітніми.

Цивільно-правовий договір — головна основа виникнення зобов’язально-правових відносин (зобов’язань), він встановлює певні права й обов’язки для сторін, що його уклали. Наприклад, завітавши до магазину, особа , збирається купити шапку, дає продавцю гроші й вказує, яку саме шапку вона бажає купити. Її на це штовхає внутрішня переконаність — воля, тобто вона виражає волю купити саме цей товар, саме цю шапку. А продавець у цьому випадку свою волю вже виразив, вивісивши шапку І приклеївши до неї цінник. Отже, ми бачимо дві волі: одна, покупця,— купити, інша, продавця,— продати. Юридично це називається волевиявлення сторін. Але для виникнення договору цього замало. Наприклад, продавець виставив ціну за шапку ЗО грй, а особа згодна купити її тільки за 20. Поторгувались трохи і зійшлися на ціні 25 грн, тобто людина свої внутрішні побажання дідганяла під можливості, погоджувала. Цей процес називається волепогодження.

Існує спеціальний порядок укладення договору, де зазначаються всі домовленості сторін. Договір завжди укладається з якоюсь метою. Сторони договору беруть на себе відповідні зобов’язання та отримують певні права. Від моральних та етичних прав і обов’язків вони відрізняються тим, що охо-роняються законом і забезпечуються всією потужністю державного примусу. Укласти договір — надати узгодженій ролі відповідної форми, перенести в договір усе те основне, істотне, про що сторони домовилися в .процесі узгодження своїх волевиявлень.

Договір уважається відповідним дійсності за дотримання законності дії, вільного волевиявлення сторін, дотримання встановленої законом форми договору, наявності правоздатності та діє-здатності всіх сторін. Змістом договору є встановлені ним права й обов’язки сторін. Зміст до-говору характеризується його умовами. Розрізняють істотні, типові та ви-падкові умови договору. Істотні умови договору черпаються з двох основних джерел: закону і домовленості сторін.

Це означає, що умови договору можуть бути визначені в законі (наприклад, для договору купівлі-продажу це умови про майно, його, ціну, термін) або одна зі сторін може наполягати на включенні якої-небудь умови до складу істотних? Якщо ці умови не враховані в договорі, то закон уважає, що такого договору юридично не існує. А якщо немає договору, то немає ні прав, ні обов’язків.
До типових умов належить ті, .які вироблені практикою для договорів певної категорії і визначені у встановленому порядку (наприклад,, місце виконання договору). Ці умови не обов’язково включаються в договір, і, якщо не включені, то діють загальні норми Цивільного кодексу.
Випадковими вважаються такі умови договору, які зазвичай у договорах такої категорії не передбачаються, але можуть бути встановлені за угодою сторін. Наприклад, у договорі доручення винагорода повіреному не передбачається, але якщо сторони передбачать умову про винагороду, то повірений має право вимагати виплати. Випадкова умова, яка включена в договір, має * бути виконана.
Існує п’ять основних видів договорів: договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір найму та договір позики.
Для неповнолітніх закон встановлює певні обмеження щодо укладення договорів. Наприклад, вони не мають права укладати договори щодо неру-хомості або такі, що вимагають нотаріального посвідчення (купівля чи продаж квартири, дарування автомобіля тощо). ;
Особа віком від 14 до 18 років має право укладати усні або простГ пись-мові договори зі згоди своїх батьків (опікунів). Наприклад, якщо батьки не заперечують, неповнолітня особа може обміняти подарований їй магнітофон на телефон свого однокласника (за умови, що і його батьки не заперечують).
Висновок. Договір — погоджене волевиявлення двох або більше осіб, спрямоване на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Для їх вчинення необхідні як вольові дії сторін, так і погодженість цих дій, яка досягається завдяки домовленості.
Ключові слова і поняття: цивільно-правбві угоди, форми угод, цивільно- правовий договір.
Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»)