План відповіді

1. Заснування колоній.

2. Державний устрій.

3. Господарське і культур­не життя колоній.

8 — кінець 6 ст. до нашої ери ввійшли в історію як період Великої грецької колонізації. Її складовою було освоєння грець¬кими переселенцями територій Північного Причорномор’я. Перші колонії на території   Північного Причорномор’я заснували вихідці з Мі- лета, Гераклеї Понтійської, Ефеса, Колофона, Теоса.

У 2 ст. до нашої ери в районі острову Березань грецькі вихідці заснували місто Брисфеніду. Пізніше виникли Ольвія, Тира, Пантікапей, Херсонес, Феодосія, Фана- горія та ін. Найбільш освоєні греками-колоністами були райони Дністровського та Дніпро-Бужського лиманів, території Керченського і Таманського півостровів, Південно-Західного Криму та пониззя Кубані.
Основою соціально-політичного й економічного життя грецьких колоній були поліси (міста-держави), навколо яких були сільськогосподарські округи (хори) з селищами, хуторами, окремими садибами.
За формою політичного устрою грецькі поліси були рабовласницькими республіками (виключенням стало Боспорське царство). Вони мали законодавчу (народні збори), судову владу, виконавчу. Громадяни полісів (крім жінок і рабів) користувалися широкими правами.
Грецькі міста-держави торгували із сусідніми  племенами скіфів, сарматів та ін. Велася торгівля з Грецією, куди везли хліб, худобу, хутро, рибу, ліс, рабів.

З Греції привозили маслинову олію, вина, тканини, зброю, предмети розкоші.
Незабаром грецькі поліси перетворилися на ремісничі центри, у яких виплавляли й обробляли залізо, виробляли тканини та кераміку, карбували монети. Навколо міст будувалися оборонні вали, планувалася ар-хітектура міських кварталів.
Поліси стали центром розвитку культури Північного Причорномор’я. Велика увага приділялася літературі, музиці, театру.
В Ольвії народилися філософи та вчені Віон і Сфер. Вони створили низку філософських та історичних творів. У Боспорському царстві ви-готовляли розписні вази з кольоровими каміннями, вставками зі скла та емалі. Херсонес був великим культурним центром. Тут мешкали поети, музиканти, скульптори, живописці, лікарі, архітектори.
Греки-колоністи брали активну участь у спортивних змаганнях, що відбувалися в Елладі. Звідти вони привозили нагороди-амфори (великі розписні вази).
Починаючи з 1 ст. до нашої ери античні міста занепадають. Деякі з них припини¬ли своє існування, інші ввійшли до складу римської провінції Нижня Мезія. Висновок. Тисячолітня грецька колонізація на території  Північному Причорномор’ї мсклала величезне значення. Вона сприяла, політичному і культурному, економічному розвитку сусідніх племен (у тому числі і слов’янських), що ознайомилися з прогресивними методами обробки землі, досягненнями ремесел. Колонізація вплинула на поширення на території Північного Причорноморя демократичних традицій.

Дати: 8 — кінець 6 ст. до нашої ери— Велика грецька колонізація;
Іст. н. е.— занепад  міст-держав.
Поняття, терміни, назви: Велика грецька колонізація, поліс,
амфора.