Перший рівень

1. Чи можна назвати Сінґапур містом-державою?

а) Так; б) ні.

2. Найвищі темпи економічного зростання серед країн Східної Азії має Тайвань. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

3. Найвищі темпи економічного зростання має Південна Корея. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

4. Країни-члени Асоціації держав Південно-Східної Азії мають загальну назву (АСЕАН). Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

5. Чи вірне твердження, що в країнах Східної і Південно-Східної Азії надзвичайно висока густота населення?

а) Так; б) ні.

6. В Сінґапурі все населення проживає в сільській місцевості. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

7. В Сінґапурі все населення проживає в місті. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

8. Чи вірне твердження, що формою правління Південної Кореї є кон­ституційна монархія?

а) Так; б) ні.

9. Чи вірне твердження, що формою правління Кореї є республіка?

а) Так; б) ні.

10. Чи ідентичні назви країн: «азіатські тигри» і «далекосхідні дракони»?

а) Так; б) ні.

11. Чи вірне твердження, що країни регіону в розвитку економіки на­слідують модель японського типу?

а) Так; б) ні.

12. Чи можна назвати Сянґан «держава-місто»?

а) Так; б) ні.

13. Чи можна Тайвань назвати: «держава-місто»?

а) Так; б) ні.

14. Чи входить Бруней до складу країн «АСЕАН»?

а) Так; б) ні.

15. Чи входить Індонезія до складу країн — «азіатських тигрів»?

а) Так; б) ні.

Другий рівень

1. Яка сучасна назва Гонконгу?

а) Сянґан; б) Бруней.

2. Визначте, яка країна входить до групи країн АСЕАН:

а) Сінґапур; б) Бруней;

в) Індія.

3. Визначте, яка країна входить до складу країн — «азіатських тигрів»?

а) Тайвань; б) Малайзія;

в) Північна Корея.

4. Визначте, яка форма правління в Сінґапурі?

а) Конституційна монархія; б) республіка.

5. В якій із країн найбільша густота населення?

а) Південна Корея; б) Малайзія;

в) Сінґапур.

6. В якій країні 100 % населення проживають у містах?

а) Сянґан; б) Філіппіни;

в) Індонезія.

7. Яка держава займає друге місце у світі за розвитком суднобудування?

а) Тайвань; б) Сінґапур;

в) Південна Корея.

8. Визначте, яка країна не є членом АСЕАН?

а) Філіппіни; б) Бруней;

в) Сянґан.

9. На яких електростанціях країни регіону отримують найбільшу кіль­кість електроенергії?

а) ГЕС; б) АЕС;

в) ТЕС.

10. Яка галузь промисловості країн регіонів найбільш відома у світі?

а) електротехніка;

б) обладнання для металургійних заводів;

в) продукція харчової промисловості.

Третій рівень

1. Визначте чотири країни — «азіатські тигри»:

а) Тайвань; б) Малайзія;

в) Південна Корея; г) Індонезія;

д) Сянґан; е) Сінґапур;

ж) Бруней; з) Пакистан.

2. Визначте найбільш відому продукцію, яку виробляють країни регіону:

а) телевізори, ЕОМ, радіо; б) кольорові метали;

в) добрива; г) лаки, фарби;

д) фотоапарати; е) одяг.

3. Визначте причини «економічного дива» країн регіону:

а) фінансові інвестиції; вихід до морських торгових шляхів; наявність природних ресурсів; значна кількість трудових ресурсів;

б) іноземні інвестиції; значна кількість кваліфікованої робочої сили; сприяння ЕГП; розвиток транспортної системи; наявність ринку збуту і сировини;

в) наявність іноземних капіталів; країни лежать на важливих торгово-економічних шляхах; значна кількість трудових ресурсів; наявність енергетичних баз.

4. В якій країні регіону працює понад п’ять нафтопереробних заводів? Заповніть клітини:

5. Визначте, в якій країні регіону добре розвинене суднобудування (ІІ місто у світі) та чорна металургія (VІІІ місто у світі за виробництвом сталі):

а) Тайвань; б) Сянґан;

в) Південна Корея; г) Сінґапур;

д) Індонезія; е) Малайзія.

6. Визначте темпи економічного зростання за рік для Тонкинчу (Сянґан) та Сінґапуру:

а) >15 %; б) до 10 %;

в) більше 20 %; г) до 5 %.

7. Визначте, в якій країні регіону знаходиться один із найпотужніших портів у світі (ІІ місце за вантажообігом):

а) Сянґан; б) Південна Корея;

в) Малайзія; г) Філіппіни;

д) Сінґапур; е) Тайвань.

Четвертий рівень

1. За допомогою підручника, карт атласу складіть схему «Структура економіки країн Південно-Східної та Східної Азії», де вказати і про­дукти виробництва.

2. Які країни регіону, на Ваш розсуд, мають найбільш сприятливі умови для розвитку туризму? Доведіть свою точку зору.

3. Як на Вашу думку, що можна запозичити із економічної політики країн регіону для розвитку вітчизняної економіки?

4. За допомогою карт атласу визначіть, якими природними ресурсами багаті країни регіону?

5. Складіть план-характеристику однієї із країн регіону.