Марія Терезія
Марія Терезія

Австрійська монархія, якою на той час правила династія Габсбурґів, утворилася у XV-XVI ст. що простягнулася по басейну середнього Дунаю. Коли Габсбурги зазнали поразки у боротьбі за посилення своєї влади в Європі, королівська влада всі свої зусилля спрямувала на посилення політичної єдності усередині держави. Правитель Австрії носив одночасно титул імператора Римської імперії німецької нації. Однак процес централізації країни у XVIII ст. не закінчився — території, які  входили у склад імперії, зберігали всі свої органи управління (ландтаги та сейми), на місцях правили провінційні намісники, що обиралися місцевою аристократією, існували митні перепони між провінціями тощо.
Після того як у 60-70-х pp. XVII ст. було ліквідовано загрозу для імперії з боку турків (найбільша битва відбулася у 1683 р. під Віднем), Австрія протягом XVIII ст. постійно розширювала свої території у війнах із сусідніми державами. Чеські та словацькі землі входили до Австрії ще до середини XVII ст.
Таким чином, на кінець XVIII ст. Австрійська країна була багатонаціональною країною — німці, чехи, словаки, словенці, італійці,серби, хорвати поляки, угорці, румуни, українці та інші. Перше місце за чисельністю посідали слов’янські народи. Панівне становище у монархії займали австрій, а інші народи терпіли не тільки феодальний, а й національний гніт. Найбільш «непокірними» у XVIII ст. стали угорці — у 1703-1711 pp. Угорщину охопило національно-визвольне повстання на чолі з дворянином Ф.Ракоці.

Йосип ІІ
Йосип ІІ

Витрати на утримання армії перевищували можливості Австрії, і у війнах 30-х років 18ст. вона втратила частину території. У війні за «австрійську спадщину», коли зі смертю імператора Карла VI перервалася чоловіча лінія династії Ґабсбурґів, у Австрії відібрано Сілезію, яку не вдалося повернути у ході Семилітньої війни.
Державною релігією був католицизм. Протестанти пе-реслідувалися і емігрували за кордон. Імператорські укази примушували протестантів приймати католицтво. У проведенні політики контрреформації в угорських і слов’янських територіях особливо відзначився імператор Леопольд І.
Австрійська імперія залишалася аграрною країною. У самій Австрії селяни були особисто вільними, у решті регіонів вони залишалися кріпаками. Тут збереглася барщина — 10-12 днів на цілий рік, а у Чехії — 3-4 дні на тиждень. Селяни сплачували феодальні та державні податки. У
XVIII    ст. в Австрії виникають та поширюються мануфактури. Найбільш розвинутою у промисловому відношенні була Чехія, східні регіони імперії залишалися аграрно-сировинною базою країни з відсталим рівнем господарства. Держава провадила політику меркантилізму, було засновано державний банк, прокладено шляхи, що з’єднували центральні райони з морем, утворено австрійську Ост-Індську компанію.
Невдачі у війнах середини XVIII ст. примусили правлячі кола вдатися до реформ у дусі «освіченого абсолютизму», що їх провадили імператриця Марія-Тсрезія та її син Іосиф II.
МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ (1717-1780) — ерцгерцогиня авст-рійська з 1740 по 1780 pp., з 1765 по 1780 pp. правила спільно з сином Іосифом II.
Вона здійснила низку реформ, спрямованих на посилення державної централізації, провадила по штику протекціонізму, сприяла розвитку промисловості та торгівлі. Імператриця видала указ, за яким примушувала поміщиків вести себе з простими селянами «по-людськи», пізніше панщину було обмежено ЗО днями на рік; покращено систему освіти. Водночас було покінчено з автономією Чехії.
Імператор Іосиф П був всебічно розвиненою та розумною людиною, вихованою на ідеях Просвітництва.
ІОСИФ II (1741-1790) — імператор Австрійської імперії із 1765 по 1790 pp. Правив у дусі «освіченого абсолютизму» — запровадив низку реформ, що сприяли розвитку капіталізму. Імператор був католиком і одночасно з  масоном, тому виступав за свободу віросповідання.
Він активно втручався в справи католицької церкви, закрив частину монастирів, а їхні кошти використав на потреби освіти.
Він намагався перетворити Австрійську імперію на централізовану державу, поділивши її на округи, не рахуючись з кордонами земель, що історично склалися, оголосив німецьку мову державною. Було відмінено ряд станових привілеїв дворян, проголошено рівність всіх підданих перед судом, введено безкоштовну початкову освіту, відкрито семінарії для вчителів. Замість найманої армії створено армію за рекрутським набором, введено податок на прибуток, яким обкладалося все населення, було створено центральний суд, відмінено внутрішні митниці, селянам дозволено викупляти свої наділи. Імператор Іосиф II у 1781 р. скасував кріпацтво у Чехії, заборонив збільшувати поміщицькі маєтності за рахунок приєднвння всіх селянських земель, селяни отримали право скаржитися у суд на дворян. Однак його реформи викликали незадоволення великої частини суспільства, що вилилося у повстання в Угорщині та Бельгії.

Талер Марії Терезії
Талер Марії Терезії