Св. Августин Блаженний
Св. Августин Блаженний

Августин Блаженний (Augustinus Sanctus) Авре-лій (354—430 pp.)

“Під враженням падіння Риму африканський єпископ Августин Блаженний написав книгу про державу Божію. Він відрікався від усієї римської давнини, від усього, що римляни вважали дорогим та славним. Він говорив, що чесноти та великі подвиги людей давнини — лише мар­нота, гординя та насилля. Рим збудований на крові: один з братів — засновників міста вбив іншого.

Кровопролит­тям Рим всюди забезпечив собі панування. Великі за­войовники світу, Александр, Сципіони, були лише вели­кими розбійниками.

Усі держави земні, говорив далі Августин, все, що створено руками людськими, має бути зруйновано: все це тримається на жадібності та владолюбстві, неземних при­страстях, навіяних дияволом. Але у той самий час одна община, одна держава зростатиме та збільшуватиметься —   держава Божія. Ця держава — церква, її утворюють святі на небі та віруючі на землі. Її голова — Христос. Вона буде вічною”.

 

  1. Прокоментуйте це висловлювання Августина Бла­женного.
  2. Що він ставив собі за мету?

Альфред Великий (Alfred the Great) (бл. 849 — бл. 900 pp.)

Альфред Великий
Альфред Великий

“Наприкінці IX’ст. на англійському престолі з’явився видатний король Альфред, якого прозвали Великим. Бу­дучи розумним і талановитим государем, він після декількох поразок зрозумів, що за теперішніх сил його держави подальша боротьба з датчанами неможлива: з ними треба так чи інакше домовлятися. Він розпочав пе­реговори з датським королем Гутрумом і розподілив з ним англосаксонську державу: східну її частину отримав Гутрум, західну — Альфред. Цією, на перший погляд, принизливою поступкою Альфред врятував свою державу від остаточного підкорення її датчанами.

Король Альфред Великий перевів трактат богослова Григорія Великого на свою рідну мову- староанглійську
Король Альфред Великий перевів трактат богослова Григорія Великого на свою рідну мову- староанглійську

Здобувши та­ким чином мир, Альфред спрямував усі зусилля на внутрішній устрій своєї держави: він виправляв міста, будував фортеці, покращив судову справу та закони; для освіти свого народу він засновував школи і будував церкви.

 

 

  1. На які особисті риси Альфреда Великого вказують сучасники?
  2. Що ви можете сказати про принципи, ідеали Альф­реда Великого?