ГесіодНавчившись грамоти, учні починали читати Гомера. Сидячи на кріслі з високою спинкою, учитель розгортав на столі згорток, на якому були написані пісні «Іліади» і «Одіссеї». Розмістившись навколо нього на низеньких ослінчиках, хлопчики уважно слухали читання. Прочитавши який-небудь уривок, учитель пояснював його учням, розповідав про богів і героїв, що згадувались у віршах, про політичні установи і битви. На прикладах героїв гомерівських поем він намагався показати, яким має бути громадянин, вільний грек, не раб. Читав він і поему стародавнього поета Ге-сіода про походження богів, створення світу і людей, про те, як перші боги, титани воювали з богами-олімпійцями, що прийшли їм на зміну. У другій поемі Гесіода «Труди і дні» розповідалося, як треба вести сільське господарство, як вибирати корабель для плавання, як розбагатіти від торгівлі. Колись, говорив Гесіод, був час «золотого віку», усі були рівні, і земля сама щедро плодоносила. Але час минав, люди ставали дедалі гірші, боги розгнівались на них і відняли свої дари. Пішла справедливість із світу, землею заволоділи царі. Настав жорстокий «залізний вік»; люди стали люті та войовничі, сильні гноблять слабших. Але поет радить слабшим не ремствувати і не обурюватись; хоч би як гарно співав соловей, яструб може його з’їсти; хоч би яка була права і доброзичлива проста людина, знатна завжди може її згубити.

Поеми Гесіода вважались дуже корисними для дітей. Вони давали багато відомостей про те, як вёсти господарство, а кожний афінянин повинен був навчитись керувати своїм домом. Поеми вчили покори, а кожний громадянин повинен був уміти коритися. Вивчали в школі й інших поетів, особливо таких, які в своїх віршах давали корисні поради. Прочитавши вірші, учитель викликав учня і пропонував йому читати, вимагаючи, щоб той вимовляв слова правильно і виразно. Потім вірші заучували напам’ять. Освічена людина мала знати напам’ять багато віршів Гомера а також інших поетів, уміти принагідно навести їх у застільній бесіді або в промові на народних зборах чи в суді.

"Одіссей"
«Одіссей»