План відповіді

1. Причини підписання договору.

2. Етапи українсько-московських переговорів.

3. Суть «Березневих ста­тей».

4. Уроки та вплив догово ру на історію України.

Прагнення до створення суверенної держави визначило позицію Богдана Хмельницького в пошуку союзників. Гетьман розумів, що вирватися зусиллями власними з-під поль-ського панування не вдасться. Для більшості  європейських держав Б. Хмельниць-кий був лише «бунтівником», тому він вимушений був знайти  надійну  державу, яка б надала певної військової підтримки.
Найбільш реальною кандидатурою була пра-вославна Московська держава: російський народ був етнічно близький українцям, мав таку ж релігію, схожі мову та культуру, Московська держава зайняла вичікувальну позицію. Але бажання розширити територію та сферу свого впливу в Східній Європі, залучити українські козацькі озброєні формування для охорони Московської держави від нападів татар сприяли тому, що цар погодився прийняти Військо Запорозьке «під свою руку».
1 жовтня 1653р. на Земському соборі в Москві було вирішено прийняти Україну до складу Росії. Юридично договір був оформлений під час російсько-українських переговорів у січні—березні 1654р. у Переяславі. 8 січня 1654р. на Раді козацьких старшин були узгоджені принципові положення майбутньої угоди: антипольський військовий союз України та Росії, верховенство  царя московського над козацькою державою, збереження основних прав та вольностей Війська Запорозького, усний акт присяги.
У березні 1654р. були підписані «Березневі статті», «Статті Богдана Хмельницького», які юридично оформили українсько-московський союз.

Основні засади договору:
1)    Україна входила  до складу Москов. держави  на правах широкої автономії;
2)    Україна (Гетьманщина) займала територію Київського, Брацлав- ського, Чернігівського воєводств, частини Уманського воєводства, за формою правління —  республіканська;?
3)    Росія підтверджувала права та привілеї володіння Війська Запорозького та української шляхти;
4)    встановлений 60-тис  реєстр;
5)    уведення платні старшині;
6)    збереження місцевої адміністрації, що збирала податки для царської скарбниці;
7)    підтвердження прав Війська Запорозького вибирати гетьмана;
8)    змога гетьмана вести переговори з іншими державами, але тільки не з Польшею, Туреччиною, Кримом;
9)    царські воєводи не втручалися до внутрішніх справ України;
Підписання українсько-російського договору мало велике значення: відбулося юридичне оформлення відділення від Речі Посполитої Української  держави; у Б. Хмельницького з’явилася можливість у союзі з Москвою перемогти Польщу і завершити об’єднання українських земель.
За умовами договору Україні заборонялися самостійні відносини з Туреччиною і Польщею, були запроваджені податки до царської скарбниці. Україна одержала державність; почався розвиток культури. Таким чином, спочатку склалися сприятливі умови для розвитку країни.
Однак це тривало недовго, поступово Росія стала відходити від раніше прийнятих зобов’язань. Був порушений договір про допомогу Україні в боротьбі з Польщею; без участі української сторони Росія уклала з Річчю Посполитою спочатку Андрусівське перемир’я, а потім Вічний мир. Правобережна Україна, за винятком Києва і його околиць, перейшла до Польщі. Централізовану царську Росію не влаштовувало незалежне державне утворення, до того’ж республіканського типу, яким була Україна. Згодом Україна стала однією з провінцій Російської імперії.
Українсько-російський договір 1654 р. неоднозначно оцінюється істориками і політиками, однак безсумнівно те, що він уплинув на подальшу історію і долю України і Росії.
У січні 2004 р. в Україні на підставі Указу Президента урочисто відзначалося 350-річчя Переяславської ради.
Висновок. Українсько-російський договір показав успіх дипломатичної політики Б.Хмельницького. Москва теж отримала вигоду від договору: посилила свою могутність за рахунок армії Б. Хмельницького (однієї з кращих у тогочасній Європі), змогла повернути частину своєї території (смоленські землі). В історії України договір дістав неоднозначну оцінку. Положення договору не були послідовно реалізовані на практиці.

Дати: 8 січня 1654р.— Переяславська рада; березень 1654р.— підписання «Статей Богдана Хмельницького».
Поняття, терміни, назви: Гетьманщина, автономія.
Особистість в історії: Богдан Хмельницький.