План відповіді

1.   Особливості адміністратив­ної відповідальності непов­нолітніх.

2.   Склад адміністративного проступку. Правова ситуація.

Адміністративна відповідальність — вид юридичної відповідальності, за порушення якої застосовуються адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення або іншим адміністративним законодавством.
До осіб У віці від 16 до 18 років, що вчинили адміністративне правопорушення, застосовуються заходи., передбачені Положенням про комісії зі справ неповнолітніх. До таких заходів належать:    —
•    зобов’язання привселюдно попросити вибачення у потерпілого;
•    попередження;
•    догана або сувора догана;
•    відшкодування матеріального збитку;
•    передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх заміняють, під нагляд педагогічного або трудового колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам за їх проханням;
•    штраф.
У разі відсутності у неповнолітньої особи самостійного заробітку штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють.
Ці методи регулюються ст. 24 Кодексу про адміністративні правопорушення. До неповнолітніх не застосовується таке адміністративне стягнення, як адміністративний арешт.    “ .
Склад адміністративного проступку:
•    об’єкт — відносини у суспільстві, що охороняються нормами адміні-стративного права, за порушення яких накладаються адміністративні стяг-нення;
•    об’єктивна сторона — вчинки особи (дії чи бездіяльність), за які.перед- бачено адміністративну відповідальність, що характеризуються обставинами, місцем, часом, способом скоєння правопорушення, а також причинним зв’язком між ді^ми та їх шкідливими наслідками;
•    суб’єкт— осудна фізична особа, якій на момент скоєння правопорушення виповнилося 16 років, у тому числі службова чи посадова особа, а також юридична особа;
•    суб’єктивна сторона — це внутрішнє ставлення правопорушника до скоєного ним протиправного діЯнйя, яке характеризується мотивом, метою та виною.,
Розгляньмо правову ситуацію. 17-річний Сергій та його однокласники Іван і Юрій чекали тролейбус на зупинці, д% поруч перебувало багато громадян, серед яких жінки й діти. Вони викрикували нецензурні слова, на зауваження старших не реагували. Які методи впливу можна застосувати в даній ситуації?
Відповідь. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає проступки, за які відповідають неповнолітні.    •
Адміністративній відповідальності на загальних підставах з 16 років підлягають неповнолітні, що вчинили ряд правопорушень, серед них дрібне хуліганство — дії, які полягають в лайці в громадських місцях, образливому чіплянні до громадян та інших подібних діях, що порушують громадський порядок і спокій. За вчинення адміністративних правопорушень (дрібне ху-ліганство) на неповнолітніх віком від 16 до 18 років згідно зі ст. 173 КЗпАП накладається штраф у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів, виправні роботи від 1 до 2 місяців, адміністративний штраф.
Висновок. За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх застосовуються відповідні засоби впливу. До неповнолітніх не застосовується таке адміністративне стягнення, як адміністративний арешт.

Ключові слова і поняття: адміністративна відповідальність, дрібне хуліганство.  

 

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),