План відповіді

1.   Поняття та види цивільного договору.

2.   Принцип свободи укладення договору.

3.   Правова ситуація.

Договір — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. Існують односторонні та дво- чи багатосторонні договори.
За формою розрізняють усні та письмові договори. Фізичні особи у віці від 14 до 18 років мають право на укладення договорів. Прикладами таких договорів можуть бути:
•    купівля книги, зошита, 2 кг апельсинів;
•    дарування фотоальбому, комп’ютерного диску з іграми.
Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України сторони є вільними
в укладенні договору та визначенні умов договору з урахуванням вимог Ци-вільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, вимог розумності та справедливості. Укласти договір — це значить надати узгодженій волі відповідної форми, перенести в договір усе те основне, істотне, про що сторони домовилися в процесі узгодження своїх волевиявлень.
Розгляньмо правову ситуацію. Бабуся подарувала Світлані, 200 гривень.
Це договір дарування (коли одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (обдарованому) без-оплатно майно (дарунок) у власність. У даному вип&дку предмет дарування—гроші.
Висновок. Договір — це вольовий акт або волевиявлення. Для укладання договорів необхідні не тільки вольові дії сторін, а й погодженість цих дій, яка досягається завдяки домовленості. Існує принцип свободи укладення договору.
Ключові слова і поняття: договір, договір дарування.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),