План відповіді

1. Загальний огляд юридичних професій.

2. Приклади ситуацій.

У суспільстві існує ряд юридичних спеціальностей, які традиційно належать до числа провідних і мають особливе значення у справі забезпечення правопорядку і законності. Це судця, прокурор, слідчий, інспектор карного розшуку, адвокат, юрисконсульт, нотаріус.
Суддя — це посадова особа, якій надано виключнелраво від імені держави здійснювати правосудця шляхом розгляду у судовому засіданні кримінальних, цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення і виносити відповідне судове рішення.
Прокурор — державна посадова особа, яка покликана здійснювати вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами держави, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами. Слідчий — спеціаліст-юрист, призначенням якого є розслідування скоєних злочинів і, у разі доведення провини обвинуваченого, підготування матеріалів кримінальної справи для подання до суду.
Адвокат — професіональний юрист, який покликаний своєю діяльністю, відповідно до Конституції та законів України, сприяти захисту прав і свобод, представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без гро-мадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу.
Нотаріус — юрист, в обов’язки якого входить посвідчення безперечних прав і фактів, засвідчування документів та виконання інших нотаріальних дій, спрямованих на юридичне закріплення цивільних прав і попередження їх можливого порушення надалі.
До адвоката звертаються за захистом своїх інтересів. Він допомагає гро-мадянам правильно формулювати їхні законні вимоги, юридично правильно передавати їх, визначає найефективніші шляхи захисту прав (оформлення позову до суду, захист клієнта під час кримінального процесу).
Відомий музичний виконавець Р. звернувся до адвоката за допомогою, оскільки його авторську пісню на міжнародному конкурсі виконав інший співак без відповідного дозволу. Тим самим було порушено право музичного виконавця Р. на інтелектуальну власність. Адвокат надає юридичну допомогу виконавцю P., звертається з відповідними документами до суду.
Нотаріуси посвідчують правочини (договори, заповіти, доручення), видають свідоцтва про право на спадщину, засвідчують вірність копій, справжність підпису на документах.
Громадянка Т. мала поїхати у відрядження. Вона звернулася до нотаріуса для оформлення доручення, оскільки за її відсутності жінка мала отримати цінну бандероль. Нотаріус оформлює доручення на чоловіка громадянки Т., щоб він міг отримати цю бандероль.
До суду звертаються за захистом своїх прав та інтересів (порушено права працівника, розподіл майна між подружжям, установлення права власності).
Пенсіонерка К., власниця квартири, розташованої за адресою м. Харків, вул. Приміська, буд. 86, кв. 10, звернулася до районного суду. Згідно з планом 9-поверхового будинку квартира позивача розташовується під квартирою відповідача (номер 13). Унаслідок затоплення квартири позивача з боку квартири відповідача завдано матеріальних збитків, оцінених сумою 5000 грн. Відповідач відмовився відшкодувати збитки позивачеві. Позивач — пенсіонерка К. просить суд стягнути з позивача збитки в сумі 5000 грн.
Прокурор підтримує державне звинувачення в суді, веде нагляд за виконанням законів при виконанні судових рішень по кримінальних справах. Предметом нагляду також є додержання законності під час перебування осіб у місцях утримання затриманих, попереднього ув’язнення.
Працівник А. звернувся зі скаргою до прокуратури. Упродовж 5 місяців його підприємство не виплачувало заробітної платні. Прокуратура має провести перевірку щодо дотримання чинного трудового законодавства.

Висновок. Юридичну діяльність можна схарактеризувати не тільки як особливий вид соціальної діяльності, але й як певну професію. Виходячи з особливої відповідальності, складності юридичної процедури, значущості правових наслідків, юридична робота має здійснюватись кваліфіковано і на професійній основі

Ключові слова і поняття: суддя, прокурор, юрисконсульт, нотаріус, слідчий, адвокат.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),