План відповіді

  1. Відкриття трипільської культури.
  2. Основні галузі від­творювального госпо­дарства трипільців.
  3. Поселення трипільців.
  4. Культура та вірування трипільців.

Археологічна культура  трипільів залишила важливий слід в утвердженні відтворювального господарства на українських землях України.
Основним заняттямтрипільців було землеробство. Землю спочатку обробляли лише  кам’яними або костяними мотиками. Поступово знаряддя пра¬ці удосконалювалися — з’явилося дерев’яне рало та мідні знаряддя, що дозволило покращити обробку землі. Основними сільськогосподарськими культурами були ячмінь, пшениця, ячмінь, бобові, просо, коноплі.
Урожай збирали використовуючи серпами на яких розміщцвались крем’яні леза.  Потім зерно обробляли на ручних кам’яних зернотерках.
Трипільці розведили  свійських тварин — коней,рогатої худоби, свиней, вівців. Велика рогата худоба використовувалася трипільцями в орному землеробстві як тяглова сила.
Трипільці опанували виплавку міді, займалися прядінням, ткацтвом, виробництвом кераміки, ремісництвом: виготовляли різні знаряддя праці, предмети побуту, мисливську зброю. Кремінь, камінь, а згодом мідь були основною сировиною для цих ремесел. При виробництві кераміки трипільці виліплювали посуд руками. Після опалювання в печах посуд розписували мальовничим орнаментом з переважанням білого, червоного, жовтого та чорного кольорів. Орнамент складався з магічних символів.
Велика сім’я складала основу трипільського суспільства , до складу якої входило декілька сімейних пар. Жили вони у великих будинках, що складалися з кількох кімнат.

Поселення трипільців (селища) розташовувалися на схилах річок і були щільно забудовані. Найбільше таких поселень знайдено археологами в межиріччях Півд.  Бугу і  Дніпра, серед яких найвідоміши- ми та найбільшими є Майданецьке, Тальянки, Сушківці, Доброводи.
Трипільці опанували різні форми мистецтва. Так широко відома мі- кроскульптура трипільців — глиняні статуетки. Археологи знаходять численні фігурки жінок, з якими в трипільців асоціювалася богиня родючості — Велика Мати.
Висновок. Трипільська культура оставила  помітний слід в історії не тільки України, а й Східної Європи, стала вершиною розвитку землеробсько-скотарського господарства енеоліту.

 Дати: 4 — початок 2 тис. до нашої ери— мідно-кам’яний період  (енеоліт); 90-ті pp. XIX ст.— відкриття Трипільської культури.
■    Поняття, терміни: енеоліт, трипільська культура, від¬творююче виробництво.
■    Особистість в історії: Вікентій Хвойко.