Запитання першого рівня складності

1. Що називається ґрунтом?

2. Що називається гумусом?

3. Від чого залежить родючість ґрунту?

4. Що називається земельними ресурсами?

Запитання другого рівня складності

1. Поясніть, як співвідносяться між собою складові земельного фонду.

2. Виясніть, як змінюється розораність земель на рівній частині України.

3. Назвіть заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів.

4. Як особисто ви охороняєте земельні ресурси?

Робота з картами

За картою ґрунтів з’ясуйте, на які ґрунти багата ваша область.

Тестові запитання

1. Оберіть правильне тлумачення терміну «земельні ресурси» — це:

А. Землі, що використовуються для відпочинку та спорту.

Б. Землі, що використовуються для оброблюваних земель.

В. Землі, що використовуються для сільського, лісового господарства, містобудування тощо.

Г. Землі, що використовуються для шляхів сполучення.

2. Встановіть, з чого складаються земельні ресурси. Гірська порода; сільськогосподарські угіддя; рельєф; ліси.

3. Визначте відповідність до процентного співвідношення земель:

п

4. Скажіть, який з чинників ґрунтоутворення не названий. Гірська (ма­теринська) порода та її геологічний вік; рельєф і клімат; рослинний і тваринний світ; внутрішні води і господарська діяльність людини.

5. Позначте умову, з якої починається формування ґрунту: зволоження; рослинність; наявність материнської породи; господарська діяльність людини.

6. Назвіть науку, що вивчає ґрунти. Географія ґрунтів; генетика ґрунтів; ґрунтознавство; землезнавство.

7. Визначте властивість, що відрізняє ґрунт від гірської породи. Рос­линність; рух атмосфери; родючість; господарська діяльність людини.

8. Визначте відповідність до поширення ґрунтів:

 пп

Творчі запитання
У назвах ґрунтів передається їх характерне забарвлення. Поясніть, від чого залежить переважаючий колір ґрунтів, наведіть приклади.